တိုဟူး၏ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရး

DHK_2          “Tofu” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ျမန္မာေတြက ‘တို႔ဟူး’ လို႔ ေျပာသူေတြရွိသလို၊ ‘တို႔ဟူး’ လို႔ ေျပာသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္တဲ့ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္မွာ ‘တို႔ဟူး’ကို tou hu:/n ျမန္မာအဘိဓာန္မွာေတာ့ “Tofu” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို Tofu/`tofu:/ (also bean curd) ‘တို႔ဟူး’လို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ပါတယ္။ ‘တို႔ဟူး’ မွာ ေအာက္ကျမစ္ပါေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ Tofu ကို ျမန္မာေတြက ‘တို႔ဖူး’ လုိ႔ အသံမထြက္ဘဲ ‘တို႔ဟူး’ လို႔သာ အသံထြက္ပါတယ္။ ျမန္မာဗ်ည္းစလံုးေတြထဲမွာ ‘ဖက္ထားတယ္’ ‘ေဖာင္းေနတယ္’ စတဲ့ စကားလံုးေတြထဲက ‘ဖ’သံလို အေပၚႏႈတ္ခမ္း ႏွင့္ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကိုထိၿပီး ေျပာရတဲ့ ‘ဖ’ ပဲရွိတယ္။ Tofu, Friday, French စတဲ့ စကားလံုးေတြမွာပါတဲ့ အဂၤလိပ္ဗ်ည္း F လို အေပၚသြားေတြႏွင့္ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကို ထိၿပီး ရြတ္ဆိုရတဲ့ ‘ဖ’ သံထြက္တဲ့စာလံုး ျမန္မာမွာမရွိတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆရပါသတဲ့။ Bean curd ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္မွာ ရွာၾကည့္ေတာ့လည္း ျမန္မာစကားလံုး ေဖာ္ျပမထားဘဲ TOFU ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္တူ အဂၤလိပ္စကားလံုး တစ္လံုးသာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ‘တို႔ဟူး’ သို႔မဟုတ္ ‘တို႔ဟူး’ ဟာ ပဲက ျပဳလုပ္တဲ့အစာ (bean curd) တစ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ေတြက dou-fou လို႔ အသံထြက္ၿပီး၊ အဂၤလိပ္ေတြက foufu (တိုဖူး) လို႔ အသံထြက္တယ္လို႔ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ မူလ (တ႐ုတ္) Tofu ကို ‘တိုဖူး’ လို႔ေရးၿပီး၊ ျမန္မာေတြ စားေနက် ျမန္မာ တိုဟူးကိုေတာ့ ‘တိုဟူး’ လို႔ ေရးသြားပါမယ္။

မူလ (တ႐ုတ္) တိုဖူး၏ သမိုင္း

          တိုဖူး (အသ္က) ဟာ အာရွအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ စားစရာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါ တယ္။ တို႔ဖူးရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ကို လုိက္ၾကည့္တဲ့အခါ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ‘ဟန္’မင္းဆက္ေခတ္က စတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ ပါးစပ္ရာဇဝင္အရ တိုဖူးကို တီထြင္ခဲ့သူဟာ မင္းသား Liu An (ဘီစီ ၁၇၉-၁၂၂) ျဖစ္ပါတယ္။ တိုဖူး ျပဳလုပ္စားသံုးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကေန ကိုရီးယားကို ေရာက္သြားၿပီး၊ အဲဒီကမွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံကို ေအဒီ ၁ဝ-၁၁ ရာစုေလာက္မွာ ေရာက္ရွိၿပီ၊ အဲဒီေနာက္ အာရွအေရွ႕ပိုင္းႏိုင္ငံေတြကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ အာရွအေရွ႕ပိုင္းႏိုင္ငံေတြမွာ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားပ်ံ႕ပြားတာႏွင့္ တိုဖူး စားသံုးမႈဓေလ့ ပ်ံ႕ႏွံ႔တာဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းလိုလို ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ သက္သတ္လြတ္စားသူ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ တိုဖူးဟာ ပ႐ိုတင္းအာဟာရရရွိဖို႔ အေရးပါတဲ့ စားစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ‘မင္း’ မင္းဆက္ (Ming Dynasty) အုပ္စိုးစဥ္ ကာလအတြင္းမွာ Li Shizhen ဆိုသူဟာ တိုဖူး ျပဳလုပ္နည္းကို Compendium of Materia Medica စာအုပ္မွာ ေရးသားခဲ့ပါသတဲ့။

          အဂၤလိပ္စကားလံုး Tofu (တိုဖူး) ဟာ ဂ်ပန္စကားလံုး tofu ကေန ဆင္းသက္လာတာပါ။ အဲဒီ ဂ်ပန္စကားလံုးကလည္း တ႐ုတ္စကားလံုးကို ဂ်ပန္မႈ ျပဳထားတာလို႔ သိရပါတယ္။ ပဲ (bean) လို႔ အဓိပၸာယ္ရၿပီး၊ အခ်ဥ္ေဖာက္ထားေသာ (curdled or fermented) လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ အခ်ဥ္ေဖာက္ထားေသာ ပဲႏို႔ခဲေပါ့။ အဂၤလိပ္အသံထြက္ႏွင့္ ကူးယူတဲ့အခါ tou-fu ျဖစ္လာပါတယ္။ ၁၇၇ဝ ခုႏွစ္မွာ James Flint ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္ကုန္သည္တစ္ေယာက္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္ Benjamin Franklin ထံ ေပးခဲ့တဲ့ စာတစ္ေစာင္မွာ ေတြ႕ရတဲ့ tou-fu ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး အဂၤလိပ္စကားလံုး “tofu” ဟာ ဒီစာလံုးကို သုံးစဲြတာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုး ျဖစ္ပါသတဲ့။ ဒီေန႔ သံုးေနၾကတဲ့ အသ္က (တိုဖူး) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ၁၈၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ေတြေလာက္ကတည္းကစၿပီး သံုးခဲ့တာလို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

DHK_3

မူလ (တ႐ုတ္) တိုဖူး၏ အာဟာရ

          (တ႐ုတ္) တိုဖူးဟာ ပဲပုပ္ (Soya Bean) ကေန ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲႏို႔ (ပဲပုပ္ႏို႔) ကို ခဲသြားေအာင္ လုပ္ၿပီး ေလးေထာင့္ အတံုးကေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ဖိအားသံုး ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ စားစရာေတြထဲမွာ တိုဖူးရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ကယ္လိုရီ (Calorie) နည္းၿပီး၊ ပ႐ိုတင္း (Protein) အာဟာရၾကြယ္ဝျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုဖူးမွာ သံဓာတ္ အာဟာရလည္း ပါဝင္ၿပီး၊ ကယ္လစီယမ္ ႏွင့္ မက္ဂနီစီယမ္ ပါဝင္မႈက တိုဖူးကို ခဲေအာင္ျပဳလုပ္ရာမွာ သံုးတဲ့ ပစၥည္းေပၚ မူတည္ၿပီး ကြာျခားပါတယ္။ တိုဖူးျပဳလုပ္ရာမွာ အမ်ားဆံုးသံုးတဲ့ ပစၥည္း ေတြက ကယ္လစီယမ္ ကလို႐ိုက္ (Calcium Chloride)၊ ကယ္လစီယမ္ ဆာလဖိတ္ (Calcium Sulphate) ႏွင့္ မက္ဂနီစီယမ္ဆာလဖိတ္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္လစီယမ္ကလို႐ိုက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကယ္လစီယမ္ ဆာလဖိတ္ကို သံုးလွ်င္ ကယ္လစီယမ္ ၾကြယ္ဝၿပီး မက္ဂနီစီယမ္ ဆာလဖိတ္ကို သံုးလွ်င္ေတာ့ မက္ဂနီစီယမ္ ၾကြယ္ဝတယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

          မူလ (တ႐ုတ္) တိုဖူး ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ပဲ(ပုပ္)နု႔ိကို ခဲေအာင္လုပ္ရာမွာ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳတဲ့ပစၥည္းက ကယ္ လစီယမ္ဆာလဖိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္လစီယမ္ ဆာလဖိတ္ ႏွင့္ ျပဳလုပ္တဲ့ တိုဖူးကို စားတဲ့အခါမွာ ႏူးညံ့ၿပီး အနည္းငယ္ ၾကြတ္ရြတဲ့ အေတြ႕ကိုလည္း ရပါတယ္။ ကယ္လစီယမ္ ဆာလဖိတ္ကိုယ္တိုင္က ဘာအရသာမွ မရွိပါဘူး။ ထံုးဓာတ္ (ကယ္လစီယမ္) ၾကြယ္ဝတဲ့အတြက္ အ႐ိုးက်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ တိုဖူးမွာ ကယ္လစီယမ္ၾကြယ္ဝေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာၾကပါတယ္။

          တိုဖူးကို အမာႀကိဳက္သူေတြအတြက္ အမာစား၊ အေျပာ့ႀကိဳက္သူေတြအတြက္ အေပ်ာ့စားဆိုၿပီး ခဲြျခားထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ အမာစား၊ အေပ်ာ့စား၊ အလြန္မာတဲ့အစား၊ အလြန္ေပ်ာ့တဲ့အစားဆိုၿပီး ခဲြျခားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်တာလည္း ရွိပါတယ္။

          တိုဖူးကို ပိုးသားလို ႏူးညံ့တဲ့ တိုဖူး (Silken Tofu) ႏွင့္ ပံုမွန္တိုဖူး (Regular Tofu) ရယ္လို႔ ခဲြျခားၿပီး ေျပာတာလည္း ရွိပါတယ္။ အထူးေပ်ာ့တဲ့အစား (Extra-soft)၊ သာမန္အေပ်ာ့စား (Soft)၊ မေပ်ာ့မမာ (Medium)၊ သာမန္အမာစား (Firm)၊ အထူးမာတဲ့အစား (Extra-firm) ႏွင့္ ဆူပါမာတဲ့အစား (Super firm) ဆိုၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ၾကတာ ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ့တယ္၊ ဘယ္ေလာက္မာတယ္ဆိုတာ ပဲႏို႔ထဲကေန ေရဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ညႇစ္ထုတ္ပစ္သလဲဆိုတာေပၚ မူတည္တာပါ။ ေရမ်ားမ်ားထုတ္ေလ ပိုၿပီးမာေလျဖစ္ပါတယ္။ အာဟာရ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရမ်ားမ်ားထြက္သြားေလ၊ တိုဟူးဟာ မာေလ၊ ပ႐ိုတင္းႏွင့္ အဆီပိုမ်ားေလျဖစ္ပါတယ္။

မူလ (တ႐ုတ္) တိုဖူး၏ အာဟာရ

တိုဖူး ၁ဝဝ ဂရမ္တြင္ပါေသာ

♦   အင္အား   –   ၇ဝ ကယ္လိုရီ

♦   ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္   –   ၁.၅ ဂရမ္

♦   အဆီ   –   ၃.၅ ဂရမ္

♦   ျပည့္ဝဆီ   –   ဝ.၅ ဂရမ္

♦   ပ႐ိုတင္း   –   ၈ ဂရမ္

♦   ကယ္လစီယမ္   –   ၁၃ဝ မီလီဂရမ္

♦   သံဓာတ္   –   ၁.၁ မီလီဂရမ္

♦   ဆိုဒီယမ္   –   ၄ မီလီဂရမ္

Source : USDA Nutrient Database

DHK_4          မူလ(တ႐ုတ္) တိုဖူးမွာ အမ်ားဆံုးပါတဲ့ အာဟာရဓာတ္ဟာ ပ႐ိုတင္းျဖစ္ပါတယ္။ တိုဖူး ၁ဝဝ ဂရမ္မွာ ပ႐ိုတင္း ၈ ဂရမ္ပါဝင္ပါတယ္။ အဆီ ၃.၅ ဂရမ္ႏွင့္ ကာဗိုဟိုက္ ဒရိတ္ ၁.၅ ဂရမ္ ပါေသးတာမို႔ တိုဖူး ၁ဝဝ ဂရမ္စားလွ်င္ ဒီအာဟာရ သံုးမ်ဳိးမွ အင္အား ၇ဝ ကီလိုကယ္လိုရီေလာက္ ရႏိုင္ပါတယ္။ က်န္တာက ေရျဖစ္ပါတယ္။ တိုဖူး ၁ဝဝ-ဂရမ္မွာ ပါတဲ့ အဏုအာဟာရေတြက ကယ္လစီယမ္ ၁၃ဝ မီလီဂရမ္၊ ဆိုဒီယမ္ ၄ မီလီဂရမ္ႏွင့္ သံဓာတ္ ၁.၁ မီလီဂရမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္လစီယမ္ ၁၃ဝ မီလီဂရမ္ဟာ လူတစ္ေယာက္ တစ္ေန႔ တာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ရဲ႕ ၁၃% ျဖစ္ၿပီး၊ သံဓာတ္ ၁.၁ မီလီဂရမ္ဟာ လူတစ္ေယာက္ တစ္ေန႔တာအတြက္ လိုအပ္ ခ်က္ရဲ႕ ၈% ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုဒီယမ္ ၄ မီလီဂရမ္ဟာ လူတစ္ေယာက္ တစ္ေန႔တာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လွ်င္ ဘာမွမေျပာပေလာက္ပါဘူး။ ဝ% လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုဒီယမ္အလြန္နည္းတဲ့ တိုဖူးဟာ ေသြးတိုးေရာဂါ ေဝဒနာရွင္ေတြ စားသံုးဖို႔ အဆင္ေျပတဲ့ အစာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

          အပူေပးထားတဲ့ ပဲႏို႔ထဲက ပ႐ိုတင္းႏွင့္ အဆီေတြကို ခဲေအာင္ လုပ္ရတာဟာ တိုဖူးလုပ္ရာမွာ အေရးႀကီးဆံုး အပိုင္းျဖစ္ပါသတဲ့။ ခဲေစတဲ့ပစၥည္း (Coagulants) ေတြ အသံုးျပဳရပါတယ္။ စီးပြားျဖစ္ အမ်ားဆံုးသံုးတာက အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ ဓာတ္ဆားႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး၊ အင္ဇိုင္း (Eznyme) တစ္ခုလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အင္ဇိုင္းကို စီးပြားျဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ မသံုးႏိုင္ေသးေပမယ့္ ေနာင္မွာ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ အလားအလာေကာင္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

          တိုဖူးအမ်ဳိးအစားေတြ အလြန္မ်ားျပားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက တိုဖူးဟာ အျခားႏို္င္ငံ တစ္ႏိုင္ငံက တိုဟူး ႏွင့္ ပါဝင္ေနတဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြရဲ႕ ပမာဏခ်င္း မတူပါဘူး။

          မူလ (တ႐ုတ္) တိုဖူးဟာ ပဲပုပ္ကေန ျပဳလုပ္တာျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပဲပုပ္အျပင္ အျခားပဲတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဆန္၊ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ မက္မြန္ (almond) တို႔ႏွင့္လည္း တိုဖူးသဏၭာန္ စားစရာေတြ ျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီအစားအစာေတြကိုလည္း တိုဖူး (တိုဟူး) လို႔ပဲ ေခၚၾကပါတယ္။

ျမန္မာတိုဟူး

          ျမန္မာ (ရွမ္း) တိုဟူးဟာ မူလ (တ႐ုတ္) တိုဟူးႏွင့္ မတူပါဘူး။ တ႐ုတ္တိုဟူးကို ပဲပုပ္က ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲႏို႔ကို ဓာတုပစၥည္း (coagulant) ေတြသံုးၿပီး ခဲေအာင္ လုပ္ထားတယ္ဆိုတာ ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ေျမျပန္႔ေဒသေတြမွာ ျမန္မာေတြ အမ်ားဆံုးစားသံုးတဲ့ တိုဟူးကို ကုလားပဲျခမ္းက လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္းမႈန္႔ကို ေရႏွင့္ေရာ၊ (ဒါမွမဟုတ္ ကုလားပဲျခမ္းကို ေရစိမ္၊ အမႈန္႔ႀကိတ္)၊ နႏြင္းႏွင့္ ဆားထည့္ ၿပီး မီးႏွင့္ က်ဳိပါတယ္။ က်ဳိေနစဥ္ မျပတ္ေမႊေပးေနရပါတယ္။ မလိုင္ (Cream) လို ျဖစ္လာ ေတာ့မွ ခြက္ (Tray) တဲ့ထည့္ၿပီး အေအးခံပါတယ္။ ခဲေအာင္လုပ္တဲ့ ဓာတုပစၥည္း (coagulant) ေတြ မသံုးပါဘူး။ ေက်ာက္ေက်ာလိုျဖစ္လာၿပီး မာတင္းေနတဲ့ တိုဟူးဟာ လွီးျဖတ္တဲ့အခါ ေၾကမသြားပါဘူး။ ျမန္မာေတြက တိုဟူးကို အသုပ္ (တုိဟူးသုပ္)ႏွင့္ တိုဟူးေၾကာ္အျဖစ္ အမ်ားဆံုး စားသံုးၾကပါတယ္။

          ျမန္မာတိုဟူးေတြမွာပါတဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြကို က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန အာဟာရဌာနက ထုတ္ေဝတဲ့ ျမန္မာ့အစားအစာမ်ား၏ အာဟာရဓာတ္တန္ဖိုးမ်ား စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း တင္ျပပါမယ္။

          တိုဟူး (အဲဒီစာအုပ္မွာေတာ့ တို႔ဟူးလို႔ေရးပါတယ္) ၁ဝဝ ဂရမ္၊ (၆ က်ပ္ တစ္မတ္သား) မွာ ကာဗိုဟိုက္ ဒရိတ္ ၁၆.၄၆ ဂရမ္၊ ပ႐ိုတင္း ၅.၄ ဂရမ္ႏွင့္ အဆီ ဝ.၂၄ ဂရမ္ ပါဝင္ပါတယ္။ ေရက အေလးခ်ိန္ရဲ႕ ၇၈%ေလာက္ထိ ပါ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုဟူး ၁ဝဝ ဂရမ္စားလွ်င္ အင္အားအေနနဲ႔ ကယ္လိုရီ ၉ဝ ေလာက္သာ ရႏိုင္ပါတယ္။ အေလးခ်ိန္တူတဲ့ ထမင္း ၁ဝဝ ဂရမ္စားလွ်င္ ရႏိုင္တဲ့ ကယ္လိုရီ ၁၅ဝ-၁၆ဝ ႏွင့္ ယွဥ္လိုက္ရင္ တိုဟူးဟာ ကယ္လိုရီနည္းတဲ့ အစားအစာမ်ဳိးဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဆီက်က္၊ မန္က်ည္း သီး မွည့္ရည္၊ ၾကက္သြန္နီေၾကာ္ စတာေတြႏွင့္ သုပ္ထားၿပီး နံနံပင္ အုပ္ထားတဲ့ တိုဟူးသုတ္ဟာ ျမန္မာေတြ အထူးႏွစ္ၿခိဳက္တဲ့ အစာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြက တိုဟူးသုပ္ကို င႐ုတ္သီး စပ္စပ္ကေလးမွ ပိုၿပီး ႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ င႐ုတ္သီးမစပ္တဲ့ တိုဟူးသုပ္ရဲ႕ အရသာကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြပင္ ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။

          တိုဟူးကို ေၾကာ္လုိက္ရင္ တိုဟူးေၾကာ္ ၁ဝဝ ဂရမ္မွာ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ ၄.၇ ဂရမ္၊ ပ႐ိုတင္း ၂၁ ဂရမ္ႏွင့္ အဆီ ၁၉.၈ ဂရမ္ထိ ပါဝင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဆီ ဝ.၂၄ ဂရမ္ကေန ၁၉.၈ ဂရမ္ ျဖစ္လာတာပါ။ ေၾကာ္လုိက္တဲ့အခါ တိုဟူးထဲက ေရေတြထြက္သြားၿပီး ေရေနရာမွာ ဆီေတြ ဝင္လာတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုဟူးေၾကာ္ကို အခ်ဥ္ရည္ႏွင့္ တို႔ၿပီး စားရတာဟာ တိုဟူးသုပ္ႏွင့္ တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာျခားေပမယ့္ အျပင္က ၾကြပ္ရြေနၿပီး အထဲမွာ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနတာေလးက ထူးျခားတဲ့အရသာကို ေပးပါတယ္။ တိုဟူးေၾကာ္ကို သူ႔ခ်ည့္သက္သက္ သေရစာအေနနဲ႔ စားၾကသလို နံနက္စာ ေကာက္ညႇင္းေပါင္းႏွင့္ စားတဲ့ ေဒသေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မုန္႔ဟင္းခါး၊ ရွမ္းေခါက္ ဆဲြတို႔ႏွင့္လည္း စားၾကပါတယ္။ တိုဟူးေၾကာ္မွာ အဆီမ်ားတဲ့အတြက္ ၁ဝဝ ဂရမ္ စားလွ်င္ ကယ္လိုရီ ၁၆ဝ နီးပါးရႏိုင္ပါတယ္။ ကယ္လိုရီမ်ားပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ေနသူေတြ သတိထားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

တိုဟူးႏွစ္ျပန္ေၾကာ္

          ျမန္မာႏိုင္ငံ (ရွမ္းျပည္နယ္) မွာ တိုဟူးအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ အမာ၊ အေျပာ့၊ အစို၊ အေျခာက္ (တိုဟူးေျခာက္)၊ တိုဟူးသုပ္၊ တိုဟူးေၾကာ္၊ တိုဟူးႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ စသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ ၁ဝဝ ဂရမ္မွာ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ ၇၃.၂ ဂရမ္၊ ပ႐ိုတင္း ၄.၄ ဂရမ္ ႏွင့္ အဆီ ၇.၆၆ ဂရမ္ပါဝင္ၿပီး၊ ကယ္လိုရီ ၃၈ဝ ေလာက္ထိ ရႏိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တိုဟူးေျခာက္

          တိုဟူးကို ပါးပါးေလး လႊာၿပီး ေနပူလွမ္း၊ အေျခာက္ခံထားလိုက္လွ်င္ တိုဟူးေျခာက္ကို ရပါတယ္။ တိုဟူးေျခာက္ကို ေၾကာ္စားလွ်င္ ၾကြပ္ရြၿပီး အရသာတစ္မ်ဳိးထူးျပန္ ပါတယ္။ ထမင္းခ်ဥ္၊ အာလူးတို႔ႏွင့္ စားရတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား တို႔ရဲ႕ အစာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

တိုဟူးေႏြ

          တိုဟူးကို ေအးသြား၊ ခဲသြားမွ စားတာ၊ အေျခာက္ခံၿပီး စားတာရွိသလို မခဲမီ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ၿပဲၿပဲေလး ျဖစ္ေနတံုး စားျပန္ ေတာ့ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံ အရသာထူးျပန္ပါတယ္။ ဒါက တိုဟူးေႏြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းတိုဟူးလို႔ ေခၚပါတယ္။

ဆီတိုဟူး

          ျမန္မာတိုဟူး၊ အမ်ားစုဟာ ကုလားပဲမွ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ပဲပုပ္ကေန လုပ္တဲ့ တိုဟူးလည္း ရွိပါတယ္။ ဆီတိုဟူး ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲပုပ္ေစ့မွ လုပ္တဲ့ ပဲပုပ္ျပားကို မႈိတက္ေအာင္ သိပ္ထား၊ အရက္၊ ခ်င္း၊ ဆား၊ င႐ုတ္သီးမႈန္႔တို႔ႏွင့္ ျပဳျပင္စားသံုးရပါတယ္။ ဆီတို႔ဟူး ၁ဝဝ ဂရမ္မွာ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ ၂၁.၂ ဂရမ္၊ ပ႐ိုတင္း ဝ.၆ ဂရမ္ႏွင့္ အဆီ ဝ.၁ ဂရမ္ပါဝင္ၿပီး ကယ္လိုရီ ၈၈ ေလာက္ ရႏိုင္ပါတယ္။

ဆန္တိုဟူး

          ကုလားပဲေနရာမွာ ဆန္ကို သံုးၿပီးလုပ္တဲ့ တိုဟူးကို ဆန္တိုဟူးလို႔ေခၚ ဆန္ကို သံုးၿပီးလုပ္တဲ့ တိုဟူးကို ဆန္တိုဟူးလို႔ ေခၚပါတယ္။ မီးႏွင့္ က်ဳိထားတဲ့ ဆန္မႈန္႔ကို ခဲေအာင္ ထံုးေရၾကည္ အသံုးျပဳရပါတယ္။

          တိုဟူးကို စားေတာ္ပဲကေန ျပဳလုပ္လို႔လည္း ရပါတယ္။

          ပဲပုပ္ဟာ အာဟာရျပည့္ဝၿပီး က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အစား အေသာက္ျဖစ္ေပမယ့္ ပဲပုပ္ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သူေတြရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ပဲပုပ္က ျပဳလုပ္တဲ့ တ႐ုတ္တိုဖူးကို စားလို႔မရေပမယ့္ ကုလားပဲကျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာတိုဟူးကို စိတ္ခ်လက္ခ် စားႏိုင္ၾကလို႔ ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

ေဒါက္တာလွၾကည္

Facebook Comments