မုန္႔လက္ေဆာင္း

 by ေရႊရည္ၿဖိဳး for Food Magazine

          ေႏြရာသီရဲ႕ အပူဒဏ္ေတြကို မုန္႔လက္ေဆာင္းခ်ိဳခ်ိဳ ေမႊးေမႊးေအးေအးေလး ေသာက္ၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္လိုက္ပါေနာ္။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

မုန္႔လက္ေဆာင္းဖတ္  –  ၁ ျပည္

အုန္းသီး  –  ၁ လံုး

နံ႔သာပုဆီ  –  အနည္းငယ္

ထန္းလ်က္  –  ၅၀ က်ပ္သား

ဆား  –  အနည္းငယ္

ေရ  –  ႏို႔ဆီဘူး ၁၀ ဘူး

အုန္းႏို႔

အုန္းသီး  –  ၇ လံုး

သၾကား  –  ၅၀ က်ပ္သား

ဆား  –  အနည္းငယ္

ေရခဲ  –  ၁ ထုပ္

ျပဳလုပ္နည္း

ထန္းလ်က္

၁။       ထန္းလ်က္ကို ေရ ႏို႔ဆီဘူး ၁၀ ဘူးႏွင့္ ဆားအနည္းငယ္ ထည့္ၿပီး က်ိဳ၍ စစ္ထားပါ။

၂။       အုန္းသီးကို ျခစ္ထားပါ။

၃။       ထန္းလ်က္ရည္ေအးသြားလွ်င္ မုန္႔လက္ေဆာင္းဖတ္ အနည္းငယ္ ထည့္၍ ေရခဲထည့္ၿပီး အုန္းသီးဖတ္ကေလးမ်ား ျဖဴးပါ။ နံ႔သာပုဆီ တစ္စက္၊ ႏွစ္စက္ ေပါက္၍ ေအးေအးေလး သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

၄။       အငန္အနည္းငယ္ ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ ႏွမ္းေထာင္းေလးမ်ား ထည့္၍လည္း သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

အုန္းႏို႔

၁။       အုန္းသီးကို ျခစ္၍ ႏို႔ဆီဘူး ၁၅ ဘူးစာ အရည္ညႇစ္ထားပါ။

၂။       သၾကားကို ေရ ႏို႔ဆီဘူး ၂ ဘူးစာႏွင့္ ဆားထည့္ၿပီး က်ိဳ၍ စစ္ထားပါ။

၃။       မုန္႔လက္ေဆာင္းဖတ္ အနည္းငယ္ႏွင့္ သၾကားရည္၊ အုန္းႏို႔ရည္ ေရာစပ္၍ ေရခဲတံုးေလးမ်ားထည့္ၿပီး အုန္းႏို႔မုန္႔လက္ေဆာင္းအျဖစ္ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

Facebook Comments