ရွမ္း႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္ တတိယေျမာက္ဆိုင္သစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ရွမ္း႐ိုးရာစားေသာက္ဆိုင္၏ တတိယေျမာက္ဆိုင္ခြဲကို ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ေဇယ် လမ္းႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းေထာင့္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ဤဆိုင္တြင္ ရွမ္းျပည္ေဒသအသီးသီးမွ နာမည္ေက်ာ္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲႏွင့္ အျခားေခါက္ဆြဲ

အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အဆီပါဝင္မႈနည္းေသာ ဆဒံု၊ ဆတာလု၊ အသားေျခာက္ႏွင့္ ရွမ္းအအံုးမ်ား၊ အေထာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မုန္ညင္းေစာႏွင့္ ဝါးတန္းလမ္းဆိုင္၏ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ မူပိုင္သီေပါငါးၾကင္းၿမီးခ်က္၊ ၾကက္ဥစပါယ္ရွယ္၊ ငွက္ေပ်ာဖူးဝက္သားခ်က္၊ ေျမပဲတိုဟူးတို႔ကို ရရွိႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပစားသံုးသူမ်ားအတြက္လည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ဟင္းလ်ာအမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ ကေလးမ်ားအတြက္ လည္း ဆိုင္၏ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေခါက္ဆြဲႏွင့္ အျခားအဆာေျပအစားအစာမ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါ

သည္။ ၿမိဳ႕ ျပတြင္ ေတြ႕ရခဲေသာ ေန႔မူလန္ (ဝက္သားအံုး) ႏွင့္ ရာသီေပၚ ရရွိႏိုင္ေသာ ဟင္းလ်ာမ်ား ကိုလည္း ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Facebook Comments