Myanmar Cuisines

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ကင္းပံုသီး

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ကင္းပံုသီး ခ်စ္စြာေသာ စာရွုသူမ်ားရွင္-             အခုလအတြက္ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ကင္းပံုသီး

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ကင္းပံုသီး ခ်စ္စြာေသာ စာရွုသူမ်ားရွင္-             အခုလအတြက္ ျမန္မာ့အစားအစာနဲ႔ အာဟာရအခန္းမွာေတာ့ ‘ကင္းပုံသီး’ကို ခ်က္ျပဳတ္စားသုံးနည္းမ်ားနဲ႔ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ အာလူး

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ အာလူး ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             အခုလအတြက္ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ အာလူး

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ အာလူး ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             အခုလအတြက္ ျမန္မာ့အစားအစာနဲ႔ အာဟာရအခန္းမွာေတာ့ အိမ္ရွင္မတိုင္းလိုလို ရင္းႏွီး ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ေရႊဖ႐ံုသီး

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ေရႊဖ႐ံုသီး ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             အခုလအတြက္ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ေရႊဖ႐ံုသီး

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ေရႊဖ႐ံုသီး ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             အခုလအတြက္ ျမန္မာ့အစားအစာနဲ႔ အာဟာရအခန္းကေတာ့ ဘူးသီး၊ ဖ႐ုံ၊ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔လင္မယား

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔လင္မယား ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-                 Food မဂၢဇင္းမွာ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔လင္မယား

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔လင္မယား ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-                 Food မဂၢဇင္းမွာ လစဥ္ေဖာ္ျပေနတဲ့ ျမန္မာ့အစား အစာနဲ႔ အာဟာရအခန္းကေန ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ပုစြန္ေကာက္ညႇင္းျပန္ေပါင္းနဲ႔ ေရႊခ်ီအုန္းႏို႔ဆမ္း

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ပုစြန္ေကာက္ညႇင္းျပန္ေပါင္းနဲ႔ ေရႊခ်ီအုန္းႏို႔ဆမ္း ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-             အခုလရဲ႕ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ပုစြန္ေကာက္ညႇင္းျပန္ေပါင္းနဲ႔ ေရႊခ်ီအုန္းႏို႔ဆမ္း

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ပုစြန္ေကာက္ညႇင္းျပန္ေပါင္းနဲ႔ ေရႊခ်ီအုန္းႏို႔ဆမ္း ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-             အခုလရဲ႕ အစာနဲ႔ အာဟာရက႑ကေန ရာသီအလိုက္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔ဖက္ထုပ္

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔ဖက္ထုပ္ ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             အခုလ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔ဖက္ထုပ္

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔ဖက္ထုပ္ ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             အခုလ ျမန္မာ့အစားအစာနဲ႔ အာဟာရအခန္းမွာေတာ့ ‘မုန္႔ဖက္ထုပ္’ ျပဳလုပ္စားသုံးပုံမ်ားနဲ႔ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔စိမ္းေပါင္း

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔စိမ္းေပါင္း ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-             အခုလ ‘ျမန္မာ့အစားအစာနဲ့ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔စိမ္းေပါင္း

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔စိမ္းေပါင္း ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-             အခုလ ‘ျမန္မာ့အစားအစာနဲ့ အာဟာရ’ အခန္းမွာေတာ့ သြားရည္စာတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ‘မုန္႔စိမ္းေပါင္း’ရဲ႕  ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ျပာရည္ထုပ္နဲ႔ အသားေကာက္ညႇင္းထုပ္

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ျပာရည္ထုပ္နဲ႔ အသားေကာက္ညႇင္းထုပ္ ခ်စ္စြာေသာ စာ႐ႈသူမ်ားရွင္ – ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ျပာရည္ထုပ္နဲ႔ အသားေကာက္ညႇင္းထုပ္

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ ျပာရည္ထုပ္နဲ႔ အသားေကာက္ညႇင္းထုပ္ ခ်စ္စြာေသာ စာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             အခုလ ‘အစာနဲ႔ အာဟာရ’ ....

အညာမုန္႔လံုးႀကီး

အညာမုန္႔လံုးႀကီး             ဒါေလးကလည္း အညာမုန္႔ေလးပါ။ မုန္႔လံုးႀကီးဆိုေပမဲ့ ရန္ကုန္မွာ ....

အညာမုန္႔လံုးႀကီး

အညာမုန္႔လံုးႀကီး             ဒါေလးကလည္း အညာမုန္႔ေလးပါ။ မုန္႔လံုးႀကီးဆိုေပမဲ့ ရန္ကုန္မွာ ေရာင္းေနတဲ့ မုန္႔လံုးႀကီးေတြလို မတူဘဲ ပဲနဲ႔ ....

စတုုဒီသာ ၄ ေရာင္ခ်ယ္…

စတုုဒီသာ ၄ ေရာင္ခ်ယ္ မုုန္႔လံုုးေရေပၚ ►    မုုန္႔လံုုးေရေပၚမွာျဖဴးစားရန္ ....

စတုုဒီသာ ၄ ေရာင္ခ်ယ္…

စတုုဒီသာ ၄ ေရာင္ခ်ယ္ မုုန္႔လံုုးေရေပၚ ►    မုုန္႔လံုုးေရေပၚမွာျဖဴးစားရန္ ♦   အုုန္းသီး   –   တစ္ျခမ္း ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔ေလေပြ

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔ေလေပြ ခ်စ္စြာေသာ စာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔ေလေပြ

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔ေလေပြ ခ်စ္စြာေသာ စာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             အခုလိုရာသီကာလသမယမွာ ဘုရားပြဲမ်ား ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ ဆင္ႏႊဲေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ တိုင္းရင္းႏြယ္ဘြား ဟင္းလ်ာမ်ား

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ တိုင္းရင္းႏြယ္ဘြား ဟင္းလ်ာမ်ား ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ တိုင္းရင္းႏြယ္ဘြား ဟင္းလ်ာမ်ား

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ တိုင္းရင္းႏြယ္ဘြား ဟင္းလ်ာမ်ား ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             အခုလ ျမန္မာ့အစားအစာနဲ႔ အာဟာရအခန္းမွာေတာ့ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ....

“ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ” မုန္႔လံုးႀကီးေၾကာ္ႏွင့္…

“ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ” မုန္႔လံုးႀကီးေၾကာ္ႏွင့္ မုန္႔လံုးႀကီးအုန္းႏို႔ဆမ္း ☺ ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ ....

“ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ” မုန္႔လံုးႀကီးေၾကာ္ႏွင့္…

“ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ” မုန္႔လံုးႀကီးေၾကာ္ႏွင့္ မုန္႔လံုးႀကီးအုန္းႏို႔ဆမ္း ☺ ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             အစာနဲ့အာဟာရအခန္းကေန ရာသီအလိုက္ေပၚ ....

ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ ”…

ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ ” ငါးဖယ္ ” ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ ....

ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ ”…

ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ ” ငါးဖယ္ ” ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –             ဒီလအတြက္ ျမန္မာ့အစားအစာနဲ႔ ....

‘ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာ ႏွင့္ အာဟာရ’

‘ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာ ႏွင့္ အာဟာရ’ ————————————————- ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-             ....

‘ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာ ႏွင့္ အာဟာရ’

‘ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာ ႏွင့္ အာဟာရ’ ————————————————- ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-             ဒီလအတြက္ ျမန္မာ့အစားအစာနဲ႔ အာဟာရအခန္းမွာေတာ့ ‘ေျမပဲ’ရဲ႕ ....

“ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ” မုန္႔ဆီေၾကာ္ႏွင့္…

  ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္- Food မဂၢဇင္းကို နွစ္ၿခိဳက္ခုံမင္စြာ ဝယ္ယူဖတ္႐ႈေနၾကတဲ့ ....

“ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ” မုန္႔ဆီေၾကာ္ႏွင့္…

  ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္- Food မဂၢဇင္းကို နွစ္ၿခိဳက္ခုံမင္စြာ ဝယ္ယူဖတ္႐ႈေနၾကတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ အစားအစာနဲ႔ အာဟာရအခန္းကေန ....