Myanmar Cuisines

`ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ´ ထန္းသီးမုန္႔

ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –        ျမန္မာ့႐ိုးရာ သေရစာမုန္႔မ်ားစြာရွိတဲ့အထဲက လူႀကိဳက္မ်ားလွတဲ့ ....

`ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ´ ထန္းသီးမုန္႔

ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္ –        ျမန္မာ့႐ိုးရာ သေရစာမုန္႔မ်ားစြာရွိတဲ့အထဲက လူႀကိဳက္မ်ားလွတဲ့ ထန္းသီးမုန္႔ ျပဳလုပ္စားသုံးပုံမ်ားကို ျမန္မာ့အစားအစာနဲ႔ အာဟာရအခန္းက ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔ဗိုင္းေတာင့္

  ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-           အခုလ ျမန္မာ့အစားအစာနဲ႔ အာဟာရအခန္းမွာ ....

‘ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ’ မုန္႔ဗိုင္းေတာင့္

  ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-           အခုလ ျမန္မာ့အစားအစာနဲ႔ အာဟာရအခန္းမွာ ေတာ့ မုန္႔လက္ေဆာင္း၊ ေရႊရင္ေအး၊ မုန္႔ပ်ားသလက္၊ ....

မုန္႔ၾသဇာ

              မုန္႔ၾသဇာတဲ့ ဒီမုန္႔ေလးက အညာေဒသ ....

မုန္႔ၾသဇာ

              မုန္႔ၾသဇာတဲ့ ဒီမုန္႔ေလးက အညာေဒသ အစားအစာေလးေပါ့။ အညာေဒသမွာ ေပါမ်ားလွတဲ့အရာဟာ ဘယ္အရာမ်ား ....

ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ `ေကာက္ညွင္းကင္´

  ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-       မိုးၿဖိဳင္ၿဖဳိင္ရြာတဲ့ ဇူလိုင္လမွာ ဘယ္လိုစားစရာေလးမ်ားေရးရပါမလဲလို႔ ....

ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ `ေကာက္ညွင္းကင္´

  ခ်စ္စြာေသာစာ႐ႈသူမ်ားရွင္-       မိုးၿဖိဳင္ၿဖဳိင္ရြာတဲ့ ဇူလိုင္လမွာ ဘယ္လိုစားစရာေလးမ်ားေရးရပါမလဲလို႔ စဥ္းစားရင္း တစ္ေယာက္တစ္ လက္ ဝိုင္းဖြဲ႕ျပဳလုပ္စားသုံးႏိုင္တဲ့ ....

ေကာက္ညွင္းဆီထမင္း

ျမန္မာရိုးရာ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရ ေကာက္ညွင္းဆီထမင္း ——————————————————————– ခ်စ္စြာေသာစာရွုသူမ်ားရွင္- ....

ေကာက္ညွင္းဆီထမင္း

ျမန္မာရိုးရာ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရ ေကာက္ညွင္းဆီထမင္း ——————————————————————– ခ်စ္စြာေသာစာရွုသူမ်ားရွင္-      ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္အာဟာရအခန္းကေန ရာသီအလိုက္ေပၚထြက္လာတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ....

`ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ´ မုန္႔ပ်ားသလက္

ခ်စ္စြာေသာစာရွုသူမ်ားရွင္-           ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရအခန္းမွာ ဒီလအတြက္ေတာ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာစားစရာတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ....

`ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရ´ မုန္႔ပ်ားသလက္

ခ်စ္စြာေသာစာရွုသူမ်ားရွင္-           ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအစာႏွင့္ အာဟာရအခန္းမွာ ဒီလအတြက္ေတာ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာစားစရာတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ‘မုန္႔ပ်ားသလက္’ ျပဳလုပ္စားသုံးနည္းနဲ႔ အာဟာရတန္ဖိုးမ်ား အေၾကာင္းကို ....